VOIP,телефонни мрежи

VOIP

VOIP е протокол, оптимизиран за пренос на глас през Интернет или други мрежи. VoIP често се използва за означаване на реалното предаване на глас (а не на протокола за прилагането). Последното понятие се нарича още IP-телефония, Интернет телефония, пренос на глас през широколентови мрежи и широколентова телефония. Обикновено VOIP телефонията е най-евтиния възможен начин за аудио комуникация, поради факта, че една мрежа за пренос на данни може да се ползва и за пренос на глас. Тези мрежи могат да се свържат към стандартни телефонни мрежи (PSTN) като по този начин се намаляват значително Вашите разходи.

Ниските тарифи за използване на услугата VOIP телефония се дължат и на ниската себестойност на пренасяне на гласови данни по Интернет. Освен това за предоставянето на услугата VOIP телефония не се налага изграждането на инфраструктурата, използвана при традиционната технология и фиксирана обществена телефонна мрежа.

Изброените предимства на VOIP телефонните услуги не вредят по никакъв начин и не са за сметка на качеството на провежданите телефонни разговори.

НИЕ РЕАЛИЗИРАМЕ:
  • Интернет телефония /VOIP/, която се отличават с изключително качество, саклируемост и гъвкавост
  • Изграждане на вътрешна телефонна мрежа с външни телефонни линии;
  • Възможност за тарифиране на входящ и изходящ телефонен трафик в мрежата и извън нея;
  • Пълен набор приспособления и софтуер за контрол, отчитане и рутинг на VOIP трафика.
  • Решения за изграждане на call центрове.
  • Възможност за моделиране и промяна по всяко време според нуждите на клиента.
 
 
 
 
Телефонни мрежи и VOIP