окабеляване

ОКАБЕЛЯВАНЕ

Структурното окабеляване е едно от най-важните неща при изграждането и реализирането на нови сгради. Процесът може да започне още при проектирането на сградата, а може да се извърши и в последствие. Представлява изграждането на кабелни или безжични връзки между различните компютри, компютърна периферия, телефони и сървъри. Веднъж изградени кабелните системи стават независими от измененията в технологиите и използваното оборудване. Всеки етап от изработването на проекта до реализирането му от нашите специалисти се подлага на строг контрол на качеството.

Ние използваме само качествени материали и устройства като гарантираме безупречната работа на изградената от нас мрежа. Темповете на растеж на бизнеса могат да надминат очакванията Ви, затова ние фокусираме своята дейност и върху изграждането на скалируема инфраструктура, която може да променя мащаба си при минимални разходи. На структурно окабеляване подлежат банки, хотели, офис сгради, жилищни сгради, държавни учреждения и др.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
  • Проектиране на кабелната система и/или безжичната мрежа;
  • Монтиране на изводи, кабели, разпределителни шкафове, сървърни системи;
  • Доставка на мрежов хардуер и софтуер;
  • Обучение на персонала за работа в мрежата;
  • Поддръжка на изградената кабелна или безжична система;
 
 
 
 
Структурно окабеляване