пожароизвестяване, пожарни системи, пожароизвестителни системи

ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ

Пожароизвестителните ситеми са предназначени за засичане на пожари чрез наблюдение на околната среда. По принцип противопожарните алармени системи могат да бъдат класифицирани като автоматични, ръчни или комбинирани. Автоматични пожароизвестителни системи се използват за да информират хората в случай на пожар или друго извънредно положение и да повикат спешна помощ,както и да активират допълнителните защитни системи свързани с ограничаването на огъня и дима. Една пожароизвестителна система може да се състои от следните компоненти: контролен панел, захранване, резервно захранване, топлинни и химични датчици, уведомителна уредба, допълнителни системи за ограничаване на пожара.

Изграждането на една такава система има много плюсове:

  • * Предотвратяване на човешки загуби
  • * Застрахователни позитиви
  • * Предпазване от загуба на имущество и ценности

iLink предлага на своите клиенти изграждане на пожароизвестителни системи, като оценява всеки аспект на сградата. Първите действия при разработката на системата са внимателният оглед, пожарната опасност като цяло и в детайли, предназначението на сградата и др. Независимо от типа на вашата сграда ние ще ви предложим решения, които ще ви заинтригуват.

 
 
 
 
Пожароизвестяване