партньори,окабеляване
НЕТ ИС ООД

НЕТ ИС ООД е водеща компания в предлагането и реализирането на комплексни решения в областта на информационните технологии. НЕТ ИС ООД обслужва корпоративни клиенти от разнообразни бизнес сфери, дилърска мрежа и частни лица. Партньори на фирмата са редица световноизвестни компании.
партньори,окабеляване
Транс Телеком ЕАД

Транс Телеком ЕАД е дъщерно дружество на Трансхолд България Холдинг АД (част от групата на Петрол Холдинг АД), основано през 2003 г. Транс Телеком е телекомуникационен оператор от ново поколение.

Мисията на Транс Телеком е да осигури качествени телекомуникационни услуги, както на частните, така и на бизнес потребителите, като създаде широко портфолио от достъпни, ефективни и високонадеждни решения. През 2005 година компанията печели лиценз за осъществяване на далекосъобщителни услуги през мрежа от вида “точка към много точки” – WiMAX. От ноември 2006г. компанията става член на световния WiMAX форум. Към настоящия момент тече процес на изграждане на WiMAX мрежа до постигане на национално покритие. Транс Телеком избра технологията WiMAX като основа за изграждане на своята мрежа заради нейната иновативност, ефективност и способност да отговори на очакванията на потребителите на телекомуникационни услуги.партньори,окабеляване
Интербилд ООД

Фирма "Интербилд" ООД е създадена през 1998г. От началото на своята дейност фирмата се развива като алтернативен телекомуникационен оператор за град Варна. Достъпът до услугите, които предлагаме, се осъществява чрез собствена високоскоростна Оптична мрежа на територията на всички квартали в града.

Персоналът, който работи за фирма "Интербилд" ООД, е енергичен колектив от млади високо квалифицирани хора, които се грижат за поддържането на качеството на услугата до всеки наш домашен и фирмен абонат. Благодарение на професионалното отношение към клиента, фирма "Интербилд" ООД се радва на доверието на все повече абонати в гр. Варна.

 
 
 
 
Партньори