охранителни системи, видеонаблюдение,контрол на достъп

ОХРАНИТЕЛНИ СИСТЕМИ

Комплексният охранителен мониторинг е съвременна компютъризирана охранителна система с богати възможности за охрана и контрол на обекти с разнородна специфика и предмет на дейност.

Една такава система трябва да предоставя възможности за осъществяване на противопожарна и периметрова защита и контрол на достъп на промишлени обекти, предприятия, административни сгради, складови помещения, оградни съоръжения и др.

НИЕ РЕАЛИЗИРАМЕ:
  • Сигнално - охранителна и противопожарна защита на територията на обекта
  • Защита на кабелните трасета, изграждащи охранителната или други вътрешни система
  • 24-часово видеонаблюдение и архивиране на видеоматериала от възловите точки на охраняваната зона
 
 
 
 
Охранителни системи