контрол на достъп, контрол за достъп, биометрични системи, чип карти, баркодове

КОНТРОЛ НА ДОСТЪП

Системите за контрол на достъпа са предназначени да ограничат и/или да разрешат придвижването на хора в помещения и сгради на територията на защитения обект. Работата на системата за контрол на достъпа е базирана на четене на идентификатор (карта, чип или др.) и сравнението на получената информация с кодове (данни), установени в бази данни.

Устройство за контрол на достъпа

Всички хора, работещи във фирмата, където е инсталирана системата за контрол на достъпа, притежават специални електронни идентификатори, например, магнитни идентификатори на пластмасова карта или ключов пръстени, които съдържат лични кодове за достъп. Четецът инсталиран на входа на контролирано място/места, получават код от идентификатора. Информацията е получена в системата за контрол на достъпа, която се сравнява с тази в базата данни, въз основа на което системата решава дали преносителя на идентификатора може да премине на защитената територия. В случай на разрешение за преминаване, системата задейства устройства като електро-механични брави, механични врати или метални завеси. В противен случай, вратите са блокират, а е възможно и включване на аларма.

Информацията за всяко влизане и излизане от определено помещение или площ може да се съхрани и след това да се използва за извличане на статистики като по този начин може да се контролира работното време. Системите за достъп са изключително удобни за хотели, държавни учреждения, фирмени офиси, банки и др.

iLink може да ви предложи:

  • Обслужване на системи за достъп с чип-карти, биометрични системи, баркодове
  • Гъвкава софтуерна система за определяне на достъп и работно време с възможност за моделиране според нуждите на клиента
 
 
 
 
Контрол на достъпа