клиенти илинк
Swiss Capital Investments Ltd.

Фирмата предлага на своите клиенти, управление на финансови портфейли на най-големия световен капиталов пазар FOREX, и на други перспективни международни финансови пазари.

В тази връзка, Swiss Capital Investments Ltd., с подкрепата на своите партньори, е направил финансови продукти, които са пригодени за инвестиционните нужди на малките инвеститори, както и на големите институционални такива.

В тази връзка, iLink разработи софтуер за контрол на потока на средствата, която включва:

  • онлайн услуга за проверка на баланса и движението по инвестиционните портфейли на клиента.
  • ACC модул за обработка на договори, сключени между Swiss Capital Investments и клиенти.

Технологията, използвана в изработката на сайта е CGI и MySQL

клиенти илинк, акорд недвижими имоти
Акорд Недвижими Имоти

Основният предмет на дейност на дружеството включва посредничество при продажба или отдаване под наем на недвижими имоти в чужбина и в България.

Водейки се от европейските и световни стандарти, компанията предлага атрактивни инвестиционни възможности на своите клиенти чрез закупуване на имоти във ваканционните селища на българското Черноморие и планинските ски - курорти.
Фирмата обработва всички документи за прехвърляне на недвижимо имущество при което осигуряващи максимална защита на интересите на клиентите при осъществяване на сделката.

Сайтът на агенцията, който е изработка на iLink позволява достъп до информацията за предлаганите от фирмата обекти, актуализирана ежедневно, което е предпоставка за лесна и безпогрешна ориентация на пазара на имоти, секция контакти с брокерите на фирмата, което улеснява комуникацията, секция новини и др.

Едновременно с разработката на сайта е разработено и софтуерно решение, при което въвеждането на имот става еднократно. При това се актуализира или добавя информация в сайта, както и във вътрешната софтуерна система, предназначена за използване и преглеждане единствено и само от брокерите.Освен това iLink извърши окабеляване и изграждане на телефонна мрежа на офисите на Accord

Технологии, използвани в разработката: CGI,mySQL, Mod Rewrite,Flash

клиенти илинк, PCI, properties capital investments
Пропъртис Кепитъл Инвестмънтс

Дружеството инвестира в имоти, осигуряващи доход под формата на наеми и други текущи плащания, както и в закупуване, изграждане и/или реновиране на недвижими имоти с цел последващата им продажба или експлоатация. С оглед финансиране на своите инвестиции, дружеството ще увеличава неограничено своя капитал чрез емитиране на нови акции.

Услугата, която iLink извърши за PCI е разработка на сайт, който напълно да отговаря на нуждите на дружеството. Сайтът съдържа секция новини, секция документи и др.

Технологиите застъпени в изработката са HTML,CSS и Flash


клиенти илинк,сайт, изработка на сайт
N&N Invest

"N&N invest" е амбициозна инвестиционно-строителна компания, чиято цел е до висококачествено съвременното проектиране и строителство на жилищни, административни и търговски комплекси, както и тяхната реконструкция и модернизация.

Днес N&N Инвест се гордеят със завършените си проекти,които са доказателство за висок стандарт на конструкция, която отговаря на европейските стандарти.

iLink извърши пълно структурно окабеляване и монтиране на сателитна телевизия и домофонна уредба за проектите "Зеленика 1" и "Зеленика 2". Окабеляването беше извършено в съответсвтие с всички европейски стандарти.

клиенти илинк,разработка на сайт
Manager - Project management

Мениджър е компания, предлагаща услуги в сферата на строителството - проектиране и одобряване на проекти, строителство и разрешения за ползване, финансиране на проекти, отчетна дейност.

Айлинк разработи по желание на клиента фирмен сайт. Сайтът беше разработен напълно по изисквания на клиента - от дизайна до крайната функционалност. В последствие се наложи разработката на CMS панел, с помощта на който собствениците на сайта могат да редактират съдържанието, както и да допълват и актуализират информацията на сайта

Застъпени технологии: CGI, mySQL, Flash

Стар пропърти мениджмънт, сайт дизайн
Стар пропърти мениджмънт

Фирма "СТАР ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ ООД" е специализирана в управлението и поддръжката на недвижима собственост. Нуждата от представяне на по-широка аудитория от клиенти доведе до желанието на фирмата да създадем фирмен сайт.

Технологии за изграждане на сайта: Flash, XML


Електра България
Електра груп България

Дейност на фирмата работа се фокусира върху изграждането на недвижими имоти, както и тяхното управление и поддръжка. Тези дейности се реализират чрез набор от услуги на национално и международно ниво, които се използват при изграждането на комплекси от затворен тип. Във връзка с изграждането на именно такива комплекси на територията на гр.Бяла, гр.Калиманци и гр. Суворово, Електра нае iLink за извършването на ИТ мениджмънта на комплексите, а именно - изграждане на информационна инфраструктура (окабеляване и прокарване на цифрова телевизия, телефон и интернет), както и изграждане на системи за сигурност и пожарна и аварийна безопасност.

БОРД ООД
БОРД ООД

"БОРД" ООД е модерна строително инвестиционна компания, занимаваща се с комплексно проектиране и изграждане на жилищни и обществени сгради, със седалище гр.Варна, България.

От самото си основаване фирмата залага на професионализма, компетентността и доброто партньорство в дейността си. Съчетанието между добрите идеи и тяхното перфектно изпълнение дават облика на една съвременна компания, неспираща да търси и задоволява потребностите на клиентите

 
 
 
 
Клиенти