видеонаблюдение,видео

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Вижте компоненти за видеонабюдение

Образът от видеокамерата има максимална информация за пространството и заплахите, поради което видеонаблюдението се превъра в най-популярния елемент от всякакви системи за охрана. Някои камери могат да възприемат не само в спектъра на видимата светлина (която възприема човешкото око), но в инфрачервения спектър. Затова, дори и през нощта, нападателя няма никакъв шанс да влезе в територията защитена от такива устройства без да бъде забелязан.

Образът на всички инсталирани камери на мястото се предават по кабел или безжично до централно устройство, което обработва информацията. Професионалната система за видеонаблюдение може автоматично да извършва запис в архив, включване на аларма и др. в отговор на някакво действие например движение. Освен това модернисте системи за видеонаблюдение могат да различават големината на обекта - системата не реагира на преминаването на работници през портала, но задейства аларма, когато наближава кола.

През последните няколко години пазара за видеонаблюдение започнаха да се предлагат богата гама от продукти: цифрови приемници, цифрови камери, видео системи, устройства за пренос и запис, IP-камери и др. Видео наблюдението се превърна в неразделна част при осигуряване на безопасността на къщи, апартаменти, офиси, складове, паркинги и др. В зависимост от целите на работодателя, Айлинк осъществява монтаж, надграждане и поддръжкана на системите за видеонаблюдение. Ние ще ви предложим най-изгодните и най-безкомпромисни решения за вашата сигурност. Просто е нужно да се свържете с нас.

 
 
 
 
Видеонаблюдение